Gemiddelde behoefte

De ADH is de hoeveelheid die voldoet aan de gemiddelde behoefte van de Nederlandse bevolking, met daar bovenop nog een ruime marge om rekening te houden met de spreiding van de behoefte in de bevolking. Volgens de definitie zou de ADH de behoefte van 97,5% van de bevolking moeten dekken. 2,5% van de bevolking heeft dus meer nodig dan de ADH, maar daar staat tegenover dat het merendeel van de bevolking aan minder ook al voldoende heeft.

Als iemand structureel (langer dan enkele weken) minder vitamines binnenkrijgt dan de ADH, betekent dat nog niet automatisch dat er sprake is van een tekort. De kans is groot dat deze persoon hoort bij de 97,5% van de bevolking die aan minder ook al voldoende heeft. Daarom kan een tekort nooit worden aangetoond zonder in het lichaam te meten hoeveel van een vitamine beschikbaar is om de normale functies van de organen en weefsels te laten plaatsvinden. Zo’n onderzoek wordt vitaminestatus-onderzoek genoemd.

Adviezen van de Gezondheidsraad

Het Vitamine Informatie Bureau neemt de voedingsnormen van de Gezondheidsraad als uitgangspunt. De Gezondheidsraad heeft in september 2018 nieuwe voedingsnormen voor vitamines en mineralen opgesteld. 

Adequate Inneming

Soms wordt niet de ADH, maar de Adequate Inneming (AI) genoemd. De AI is een niveau van inneming dat voldoende is voor (vrijwel) de gehele bevolking. Er is dan onvoldoende informatie beschikbaar om de gemiddelde behoefte te bepalen. Op deze pagina's worden verschillende bevolkingsgroepen in Nederland (kinderen, volwassenen, senioren en overige bevolkingsgroepen) de ADH’s per vitamine en mineraal vermeld. Daarnaast wordt er bij een aantal groepen een toelichting gegeven wanneer supplementen gewenst zijn en waarom.