Molybdeen

Molybdeen maakt deel uit van verschillende enzymen. Deze enzymen zijn onder andere betrokken bij de afbraak en opbouw van eiwitten in ons lichaam.

Waar zit het in?

Molybdeen komt vooral voor in peulvruchten, granen en noten. Andere goede bronnen van molybdeen zijn orgaanvlees, melk en eieren. Het gehalte aan molybdeen in plantaardige voedingsmiddelen is afhankelijk van de hoeveelheid molybdeen in de bodem waarop de voedingsmiddelen groeien.

Op de pagina ‘waar zit het in?’ is meer informatie te vinden over de bronnen van molybdeen en de bijdrage van deze bronnen aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Hoeveel heb ik nodig?

Voor molybdeen is er geen Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) vastgesteld. Als er geen ADH bepaald kan worden schat men een Adequate Inneming (AI). De Adequate Inneming (AI) molybdeen voor volwassen mannen en vrouwen is vastgesteld op 65 microgram per dag.

Een overzicht van de molybdeenbehoefte in de verschillende levensfasen is te vinden bij ‘hoeveel heb ik nodig?’.

Welke factoren beïnvloeden de opname van molybdeen?

Over de beschikbaarheid van molybdeen uit verschillende voedingsmiddelen is weinig bekend. Mogelijk zou molybdeen uit sojaproducten minder goed worden opgenomen.

Wat is veilig?

Negatieve effecten van een teveel aan molybdeen bij de mens zijn tot op heden niet gevonden. Daarom is de maximaal veilige dosis vastgesteld op basis van onderzoek bij ratten. De maximaal veilige dosis voor molybdeen is 600 microgram per dag. Bij de veilige dosis gaat het om een gemiddelde waarde, waarbij een ruime marge is genomen.

Wat zijn de gevolgen van een teveel aan molybdeen?

Negatieve effecten van een teveel aan molybdeen bij de mens zijn tot op heden niet gevonden.

Wat zijn de gevolgen van een tekort aan molybdeen?

Negatieve effecten van een tekort aan molybdeen bij de mens zijn tot op heden niet gevonden.