IJzer

IJzer is een belangrijk bestanddeel van hemoglobine, een onderdeel van de rode bloedcellen. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof van de longen naar de weefsels. Zuurstof is nodig voor de verbranding van voedingsstoffen in de weefsels. Hierbij komt energie vrij. Daarnaast ondersteunt ijzer het immuunsysteem en draagt het bij aan onze energievoorziening. Er zijn verschillende soorten ijzer: heemijzer en non-heemijzer.

Waar zit het in?

Heemijzer komt voor in dierlijke producten zoals vlees(waren), non-heem-ijzer in plantaardige producten, zoals aardappelen, brood en groenten.

Op de pagina ‘Waar zit het in?’ is nog meer informatie te vinden over ijzerbronnen en de bijdrage van deze bronnen aan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH).

Hoeveel heb ik nodig?

De hoeveelheid ijzer die dagelijks nodig is, is afhankelijk van leeftijd en geslacht. Vrouwen hebben meer ijzer nodig dan mannen door het verlies van ijzer bij de menstruatie. Ook hebben vrouwen gedurende de zwangerschap meer ijzer nodig voor de vorming van de placenta en de ontwikkeling van het kind.

De aanbevolen hoeveelheid voor volwassen mannen is vastgesteld op 11 milligram (mg) per dag en voor volwassen vrouwen op 16 mg voor de menopauze en 11 mg na de menopauze. Een overzicht van de ijzer-behoefte in de verschillende levensfasen is te vinden bij ‘Hoeveel heb ik nodig?’.

Welke factoren beïnvloeden de opname van ijzer?

De opname van ijzer wordt beïnvloed door verschillende fysiologische en voedingsfactoren.

Fysiologische factoren

De fysiologische factoren (levensfactoren) die invloed hebben op de opname van heem- en non-heem-ijzer zijn de ijzervoorraad in het lichaam en de ijzerbehoefte. Wanneer de lichaamsvoorraad laag is, wordt er meer ijzer opgenomen. De ijzerbehoefte is onder andere afhankelijk van de leeftijd, het geslacht en de ijzerstatus. Bij een hogere behoefte wordt meer ijzer opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen jonger dan 3 jaar. Andere groepen met een hogere behoefte en dus een hogere opname zijn jongvolwassen meisjes, menstruerende vrouwen en zwangere vrouwen. De aanwezigheid van bloedarmoede zorgt ook voor een hogere opname van ijzer.

Voedingsfactoren

Verschillende factoren in de voeding hebben invloed op de opname van heem- en non-heemijzer. Koffie en thee verlagen de opname van zowel heemijzer als non-heemijzer. Ook van calcium wordt gezegd dat het de ijzeropname remt. Dit gebeurt echter alleen als er heel veel calcium in een maaltijd zit. In de dagelijkse praktijk komt dit nauwelijks voor. Vlees, vis en vitamine C verhogen de opname van non-heemijzer. Heem-ijzer wordt beter door ons lichaam opgenomen dan non-heemijzer.

Wat is veilig?

De Gezondheidsraad heeft de maximaal veilige dosis voor ijzer vastgesteld op 50 - 75 mg ijzer/dag. Dit komt overeen met 2,5-3,5 kilo biefstuk. Bij de veilige dosis gaat het om een gemiddelde waarde, waarbij een ruime marge is genomen. 

Voor mensen die lijden aan ijzerstapelingsziekte (hemochromatose) is geen maximaal veilige dosis vast te stellen.

Wat zijn de gevolgen van een te veel aan ijzer?

Een te hoog ijzergehalte in het lichaam kan leiden tot chronische vermoeidheid of beschadiging van organen zoals de lever, de darmen en het hart.

Wat zijn de gevolgen van een tekort aan ijzer?

Bij een tekort aan ijzer kunnen klachten als duizeligheid en een verminderd concentratievermogen optreden. Een duidelijk tekort aan ijzer leidt tot bloedarmoede (anemie).